Banan

Banlayout Lockarp

  • Banans längd är 1200 meter.
  • 18 kurvor.
  • Riktning i depån är i banans riktning (Vi kör ofta drop-in och övriga kundevent i motsatt riktning i depån). Officiell tidtagning sker vid den blåa tidtagningslinjen mellan startruta 24 och 26 på startrakan. Google Maps LÄNK

Banlayout Klippan

  • Banans längd är 1002 meter.
  • 10 kurvor.
  • Vi använder stora depån vid förarbyten. Start vid Le Mans start sker i långa kurvan, startkurvan. Start vid rullande start sker vid start och mållinjen vid hyrkartdepån. Officiell tidtagning sker vid start och mållinjen vid hyrkartdepån.
    Google Maps LÄNK