Regler

Lockarp & Klippans Endurance Cup 2024

Det tillkom nya regler inför 2020 års upplaga av Endurance Cup och de är i grunden samma fortfarande, dock med lite modifieringar. Ändringarna inför 2024 skrivs i RÖD färg så att det blir lätt att upptäcka. Framförallt så är det minimivikten som har ändrats till 90 kg för AM medan PRO behåller 85 kg med möjlighet till att justera vikten samtidigt som förarbytet. Nytt är också att AM resp PRO har olika racedagar i Klippan, antalet minimideltagare i teamet och vilken utrustning man får använda.

Pro - Am klasser

Likt Le Mans bilracing serier runt om i världen så kommer vi 2020 har två klasser. PRO-serien för de lite  mer seriösa lagen som har varit med flera gånger tidigare. AM-serien för entusiasterna som tycker tävlingar är kul men som inte vill träna pit-stop varje helg samt för de lag som är med för första gången.

För att möjliggöra för fler team att delta så kör AM och PRO på olika dagar när vi tävlar i Klippan förutom vid säsongspremiären. I Lockarp kör vi med 25 gokartar och då är 10 platser reserverade för AM och 10 platser för PRO team. De resterande 5 platserna fördelas till team i den ordning de anmäler sig, oavsett klass.

Vid anmälan bekräftar man vilken serie ens lag vill tillhöra. Organisatören Lockarp & Klippans Gokart har befogenhet att bestämma om laget tillhör PRO eller AM serien samt att flytta ett lag under säsongens gång om laget uppenbart kör i fel klass.

Poäng 2024

Endurance Cup points

I år kommer vi att räkna poängen annorlunda. Vi separerar klasserna helt och hållet och räknar från 97 poäng och nedåt enligt tabellen för varje klass. Vi får alltså en vinnare i varje klass som får 97 poäng, en tvåa i varje klass som får 85 poäng osv. Vi ger också poäng för snabbaste varv i varje klass. Detta införs i samband med Round 2 i Lockarp och räknas retroaktivt på årets tävlingar. Anledningen är att det blir orättvisa resultat i AM klassen om PRO-lag ”stjäl” poäng genom att placera sig mellan två AM-lag. Likaså skulle det bli problem med poängtilldelning i de Klippan race där klasserna kör separerat, där en vinst i en ren AM-tävling ger 97 poäng mot ca 50 i en kombinerad tävling.

Då vi kör så mycket som 5 deltävlingar per klass, dvs 10 race så har vi beslutat att man räknar sina 7 bästa race. De 3 sämsta kommer alltså att strykas. Det gör att även lag som har missat en deltävling eller fått en gokart som har gått sönder eller blivit oförskyllt avkörd av någon annan, har fortfarande möjlighet att slåss om totalsegern. Detta gör att serien kommer vara spännande ända till sista racet är kört i Oktober.

Vikt

Nytt för i år är att AM klassen ska väga minst 90 kg medan PRO klassen behåller 85 kg som tidigare. Vikten gäller inkl all utrustning även insatsstol om det används. Vi har nu möjlighet att vikta gokartarna med 30 kg, fördelat i 2,5 kg steg. Behövs det mer vikt kommer vi förse gokartarna med extra vikter. De kommer att fästas permanent på gokarten och kan inte tas bort vid förarbyte. Av säkerhetsskäl tillåter vi inte längre lösa vikter, tex i stolen. Viktvästar får bara användas i PRO klassen.

Att tänka på är att det tar en stund att justera vikten vid depåbytet. Är det värt den tiden? Givetvis så får föraren/gokarten inte vara för lätt vid något tillfälle men det kanske lönar sig att köra lite för tungt. Tidigare erfarenheter säger att 10 kg extra gör max 0,4 sek per varv.

Utrustning

För att AM deltagare inte ska känna att man behöver investera i en massa extra utrustning för att vara konkurrenskraftig så förbjuder vi användandet av viktväst, radiokommunikation med förare samt datalogger på gokarten. Detta är tillåtet i PRO

Lottning, startordning & kartfördelning

Lottning av gokart sker på plats innan varje race. Personalen på banan sköter lottningen öppet innan racestart. Blir man lottad samma gokart som man tidigare kört race med under samma dag, så blir man lottad en ny gokart. Lottning för eventuell startordning sker efter lottning av gokart.

Vid omvänd kartfördelning så innebär det att vi utgår från resultatet i föregående race. Den som har vunnit racet byter gokart med den som har blivit sist. Den som blev tvåa byter med den som blev näst sist osv. Vi ojämnt antal startande lag så kommer det lag som har hamnat i mitten på resultatet köra nästa race med samma gokart.

Startordning i första racet är slumpmässig. Man lottas en gokart och gokartarna är uppställda i slumpvis ordning innan lottningen så startordning blir beroende av vilken gokart man drar i lottningen. 
Startordning i andra racet är omvänd mot startordningen i första racet OAVSETT vad resultatet i första racet blir. Startar men t.ex två i första racet så startar men näst sist i andra racet.

Körregler

Alla måste hålla valt spår på banan. Den som är först har rätt att välja spår men får inte ändra sig eller sick-sacka fram för att blockera bakomvarande. Den omkörande har alltid ansvaret för att omkörningen går till på ett säkert sätt. Om den omkörande har kommit upp på insidan av den som är först så har den som är först skyldighet att lämna tillräcklig plats så att kollision inte sker. Det är alltså inte tillåtet att ”stänga dörren”.

Det är inte tillåtet att köra på eller preja en annan gokart.

Det är inte tillåtet att gena på banan. Kör man av banan så måste man köra upp på samma ställe som man körde av.

Om man kör av banan upprepade gånger så anses det som vårdslös körning

All form av regelbrott eller vårdslös körning bestraffas med varningsflagg eller svartflagg.

Depåregler & byten

Första bytet får inte ske innan de första 10 minuterna av racet har körts. Man får inte heller byta under de 5 sista minuterna av ett race.


Hastigheten i depån är gånghastighet. Vid ingången till depån finns en däcksmarkering där gokarten skall bromsas till stillastående innan däcksmarkeringen. Kör i gångfart och så långt fram som möjligt i depån. 

Lockarp: Avstigning sker till vänster mot staketet. Föraren som ska köra står och väntar vid staketet och kliver i gokarten från vänster. Det är inte tillåtet att putta på karten som åker ut.
Omkörning i depån är bara tillåten efter förarbytet och sker då till höger. Omkörning av stillastående kart får ske även på väg in till förarbytet, även då på höger sida.

Klippan: Avstigning sker till höger mot staketet/trottoaren. Föraren som ska köra står och väntar på trottoaren och kliver i gokarten från höger. Det är inte tillåtet att putta på karten som åker ut. 
Omkörning i depån är bara tillåten efter förarbytet och sker då till vänster. Omkörning av stillastående kart får ske även på väg in till förarbytet, även då på vänster sida.

När man kör in i depån är det rekommenderat att man räcker man upp en hand tydligt i luften i god tid innan depåinfarten. Glömmer man detta utdelas inget tidsstraff.

Alla som bryter mot någon av depåreglerna blir kvarhållna i depån i 20 sek. Regelbrott som sker efter sista förarbytet eller som inte har hunnits utdelas av annat skäl, läggs 20 sek på sluttiden PLUS att teamet placeras sist av de team som är på samma varv.

Föraren som har kört ska anmäla förarbytet till den av oss som sköter tavlan för förarbytena.

Kommunikation från teamet till förare som kör får ske med handsignaler, flaggor eller depåtavla så länge det sker på ett säkert sätt. Radiokommunikation med förare är bara tillåten i PRO klassen. Ingen får vistas inom avåkningszonerna men man kan gå längs depåinfart-/utfart för att synas tydligt.

Varvning

Vi använder INGA blåflaggor för varvning. Den som blir omkörd behöver INTE hålla åt sidan och släppa förbi. Det är upp till den omkörande att se till att det är en säker omkörning oavsett om det är en medtävlande som man tampas om positionen med eller om det är en varvning.

Flaggor

Vi använder målflagga för start, för att gå i depå för tankning samt för målgång.

Röd flagg betyder stopp och avbruten tävling. Alla kartar stannar på banan så fort de ser rödflaggen.

Gul flagg betyder fara längre fram. Föraren håller uppsikt längre fram, saktar ner farten och gör sig beredd på att stanna eller gira för att undvika faran. Efter man har passerat faran är det automatisk grönflagg, dvs tävlingen fortsätter som vanligt.

Svart flagg betyder att föraren har kört grovt vårdslöst, genat eller betett sig illa på banan. Föraren ska gå i depå nästa varv. I depån berättar vi vad han gjort för fel och han får inte köra mer. Förarbyte måste ske då laget fortsätter utan bestraffad förare.

Svart/vit flagga på diagonalen. Varningsflagg. Föraren har gjort en förseelse som leder till bestraffning och är under uppsikt. Föraren behöver INTE gå i depå vid varningsflagg utan Stop&Go besrtraffning utförs vid nästa byte. Ytterligare förseelser ger svartflagg. Jämför med gult resp rött kort i fotboll.

Bestraffningar

Oschysst körning – 20 sek Stop&Go vid nästa förarbyte
Osportsligt beteende – 20 sek Stop&Go vid nästa förarbyte
Felaktigt förarbyte – 20 sek Stop&Go vid nästa förarbyte
(Är alla förarbyten redan avklarade, så blir det tidstillägg med 20 sek på sluttiden PLUS att teamet placeras sist av de team som är på samma varv)

Ej genomfört alla förarbyten – Ett varvs avdrag efter racet + att laget placeras sist av de lag som är på samma varv. 

Trasig gokart

Om gokarten går sönder, dra ut den på gräset och lämna den. Ta er tillbaka till depån på snabbast man framförallt säkraste sätt. Korsa inte körbanan om det inte behövs. Måste ni passera körbanan så ser er ordentligt för. När ni är tillbaka i depå måste ni få klartecken från oss innan ni kör ut med en reservkart. Det är tillåtet att göra förarbyte i samband med byte av en trasig kart men föraren av den trasiga karten måste först komma tillbaka till depån innan nästa förare får klartecken att köra ut från depån.

Gasa inte om gokarten sitter fast eller om motorn varvar men gokarten rör sig inte framåt. Antingen spinner hjulen i gräset eller så har remmen gått sönder. Motorn skadas vid övervarv. Flytta gokarten åt sidan och ta er på ett säkert sätt tillbaka till depån så får ni en reservgokart.